Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

Chương trình giảng dạy Khung Châu Âu tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali

Chương trình giảng dạy theo Khung Châu Âu - CEFR tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali được thiết kế linh hoạt cho từng đối tượng từ thiếu nhi, thanh niên, sinh viên, những người đang đi làm có thời gian theo học tại Trung tâm một cách hợp lý hơn.

 

 
 
asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda