Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRẢ GÓP iCare BENEFITS

Là một trong những mục tiêu mở ra những cơ hội để người lao động có thể dễ dàng tiếp cận với phương thức sống iện nghi, khỏe mạnh, tri thức và bền vững. iCare Benefits đang xóa dần các trở ngại và giải quyết triệt để những vấn đề đang tồn đọng ở các thị trường mới nổi liên quan đến khả năng chi trả đối với các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu.

Nhận thấy giáo dục đặc biệt là ngoại ngữ tiếp thu các ngôn ngữ hiện đại phổ biến trên thế giới là một điều cần thiết phục vụ tri thức đến những quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. ICare BENEFITS kết hợp với CTY CPGD Á CHÂU KIM LONG thực hiện "Chương trình học trả góp" đầu tiên tại Việt Nam. 

Với chương trình này không chỉ giúp người lao động mà ngay cả con em của họ cũng có thể dễ dàng tiếp cận với hình thức trả góp linh hoạt. Chúng tôi không chỉ tổ chức giảng dạy tại một địa điểm cố định mà còn có thể tổ chức đào tạo trong và ngoại khu công nghiệp với khả năng cùa iCare BENEFITS.

asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda