Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

Giới thiệu Khung CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

CEF được Hội đồng Châu Âu thiết kế nhằm mục đích cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc đánh giá, học tập và giảng dạy ngôn ngữ cho tất cả các ngôn ngữ chính của Châu Âu. CEF đặt ra những tiêu chuẩn quốc tế cho các chương trình giảng dạy, thiết kế môn học và các kỳ thi ngôn ngữ, đồng thời định lượng hiểu biết của bạn về một ngoại ngữ được đánh giá theo 6 cấp độ chính (từ A1 đến C2).

asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda