Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

Learning to Listen 2

Learning to Listen 2 (PDF + Audio) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm Learning to Listen Student's Book và file nghe Audio, giúp các bạn luyện tập và nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh hiệu quả. Learning to Listen 2 phù hợp với các bạn luyện thi TOEIC và TOEFL, mời các bạn tham khảo.

Learning to Listen 2 (PDF + Audio) đưa ra những khó khăn mà nhiều sinh viên hiểu biết thực sự nói tiếng Anh và giúp họ để lắng nghe một cách thích hợp, hiểu đúng trong nhiều trường hợp. Trên tất cả, học tập để giúp học sinh nghe để thưởng thức sự phong phú và đa dạng của Tiếng Anh .

Learning to Listen 2 giúp học sinh để thưởng thức sự phong phú và đa dạng của Tiếng Anh. Đây là một khóa học được thiết kế sinh động để giúp học sinh nghe một cách thích hợp, hiểu một cách chính xác những gì họ nghe thấy. Learning to Listen 2 (PDF + Audio) cung cấp bài thực hành TOEIC và thực hành thử nghiệm TOEFL ở cuối mỗi unit.

Mời các bạn tham khảo danh mục trong giáo trình Learning to Listen 2 (PDF + Audio):

 1. Born Lucky
 2. Around the World
 3. Happy Birthday
 4. How Are You Feeling?
 5. At the Mall
 6. At the Movies
 7. Dining Out
 8. What Are You Wearing?
 9. Traffic Jam
 10. On the Weekend
 11. Room Service
 12. Getting Away
 13. The Ceiling is Leaking!
 14. Stay in Touch
 15. Call Me on My Cell
 16. Job Fair
asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda