Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CÔNG NHÂN

Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CÔNG NHÂN

Môn học này được thiết kế cho công nhân Việt Nam làm việc trong các công ty Nhật Bản (Tại Việt Nam) và công ty Việt Nam có hợp tác với Nhật Bản. Hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp của công nhân. Kết thúc Khóa Tiếng Nhật giao tiếp, công nhân có thể giao tiếp trong các tình huống: chào hỏi, trả lời, giới thiệu bản thân, công việc, thời gian,...

 • Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CẤP LÃNH ĐẠO

  Môn học này được thiết kế cho Cấp lãnh đạo công ty như: Trưởng phòng, Phó Phòng, Tổ Trưởng…. làm việc trong các công ty Nhật Bản ( Việt Nam) và CTY Việt Nam hợp tác với Nhật Bản. Hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp của họ khi giao tiếp với đối tác Nhật tại nơi làm việc. Kết thúc Khóa Tiếng Nhật giao tiếp, ngườil ãnh đạo có thể giao tiếp trong các tình huống.

 • Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CẤP QUẢN LÝ

  Môn học này được thiết kế cho các quản lý người Việt Nam làm việc trong các công ty Nhật Bản (Tại Việt Nam) và công ty Việt Nam có hợp tác với Nhật Bản. Hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp của họ. Kết thúc Khóa Tiếng Nhật giao tiếp, người quản lý có thể giao tiếp trong các tình huống: chào hỏi, trả lời, giới thiệu bản thân, công việc, thời gian,...

 • Tiếng Nhật

  Chương trình Tiếng Nhật tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali

 • Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CÔNG NHÂN

  Môn học này được thiết kế cho công nhân Việt Nam làm việc trong các công ty Nhật Bản (Tại Việt Nam) và công ty Việt Nam có hợp tác với Nhật Bản. Hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp của công nhân. Kết thúc Khóa Tiếng Nhật giao tiếp, công nhân có thể giao tiếp trong các tình huống: chào hỏi, trả lời, giới thiệu bản thân, công việc, thời gian,...
 • Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CẤP LÃNH ĐẠO

  Môn học này được thiết kế cho Cấp lãnh đạo công ty như: Trưởng phòng, Phó Phòng, Tổ Trưởng…. làm việc trong các công ty Nhật Bản ( Việt Nam) và CTY Việt Nam hợp tác với Nhật Bản. Hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp của họ khi giao tiếp với đối tác Nhật tại nơi làm việc. Kết thúc Khóa Tiếng Nhật giao tiếp, ngườil ãnh đạo có thể giao tiếp trong các tình huống.
 • Đào tạo Tiếng Nhật giao tiếp - CẤP QUẢN LÝ

  Môn học này được thiết kế cho các quản lý người Việt Nam làm việc trong các công ty Nhật Bản (Tại Việt Nam) và công ty Việt Nam có hợp tác với Nhật Bản. Hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật giao tiếp của họ. Kết thúc Khóa Tiếng Nhật giao tiếp, người quản lý có thể giao tiếp trong các tình huống: chào hỏi, trả lời, giới thiệu bản thân, công việc, thời gian,...
 • Tiếng Nhật

  Chương trình Tiếng Nhật tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali
asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda