Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

Tiếng Nhật

Chương trình Tiếng Nhật tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

Ngữ pháp A1 và Đàm thoại A1

Ngữ pháp A1 gồm 18 bài: Ngữ pháp, Từ Vựng, Đọc hiểu

Đàm thoại A1 gồm 18 bài: Đàm thoại theo chuyên đề văn hóa Nhật Bản

KHÓA

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ

NA1: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Có thể sử dụng từ ngữ cơ bản để giới thiệu bản thân (gia đình, sở thích, cuộc sống…)
 • Có thể trả lời những câu hỏi đơn giản của người khác
 • Hiểu biết về văn hóa, xã hội Nhật Bản, so sánh sự khác nhau với đất nước mình
 • 150 hán tự

N5

     

       1.300.000

NA2: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Học về ngày thứ liên quan đến công việc và học tập…
 • Trình bày về sở thích cá nhân. Mời ai đó tham gia hoạt động và sự kiện
 • Cách hỏi đường đi, miêu tả nơi đang sống
 • Cách nói ước muốn, cho và nh  ậ 150 hán tự

1.300.000

NA3: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Cách hỏi về giá cả, cú pháp I và Na
 • Giới thiệu chi tiết về công việc và nơi ở
 • Các đổi động từ ở thể ngắn
 • Nói về thời tiết, trình bày lý do và liệt kê
 • Cách chỉ đường, 150 hán tự

 

1.300.000

NA4: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Cách nói xin phép
 • Các thể ngữ pháp nâng cao
 • 150 hán tự

1.300.000

NA5: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Cách nói  muôn làm…Thử làm…Trông có vẻ…
 • Các nói xin phép làm việc gì…
 • Cách trình bày về sức khỏe…
 • 150 hán tự

N4

1.300.000

NA6: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Cách nói chúc mừng, cách nói đã từng làm
 • Cách nói khi gặp một người bạn mới
 • Các miêu tả về người nào đó
 • 150 hán tự

1.300.000

NA7: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Cách đưa ra lời khuyên về việc ăn uống
 • Khuyên người khác nên làm gì
 • Dùng thể khả năng
 • 150 hán tự

1.300.000

NA8: 2 Tháng, 7 Bài

Thời lượng: 52 tiết

Mỗi tuần 3 buổi

Mỗi buổi 2 tiết

 • Cách đi mua sắm
 • Cách nói về lịch sử và văn hóa
 • 150 hán tử
 • Chuyên đề N3

1.300.000

Khóa cấp tốc N5

 • Tối 246 – 357 (4 tiết/buổi)
 • Thời lượng 3 tháng, 28 bài

N5

6.000.000

Luyện thi cấp tốc N5

 • Tối 246 – 357 (4 tiết/buổi)
 • Thời lượng 2 tháng, 28 bài

4.000.000

Khóa cấp tốc N4

 • Tối 246 – 357 (4 tiết/buổi)
 • Thời lượng 3 tháng, 28 bài

N4

6.000.000

Dành cho người đi làm

 • 3 Tháng tương đương Khóa NA1

 

1.500.000

 

Các bài viết khác

asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda