Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

Chương trình giảng dạy Khung Châu Âu tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali

Chương trình giảng dạy Khung Châu Âu tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali

Chương trình giảng dạy theo Khung Châu Âu - CEFR tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali được thiết kế linh hoạt cho từng đối tượng từ thiếu nhi, thanh niên, sinh viên, những người đang đi làm có thời gian theo học tại Trung tâm một cách hợp lý hơn.

  • Chương trình giảng dạy Khung Châu Âu tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali

    Chương trình giảng dạy theo Khung Châu Âu - CEFR tại Trung tâm Ngôn ngữ Ali được thiết kế linh hoạt cho từng đối tượng từ thiếu nhi, thanh niên, sinh viên, những người đang đi làm có thời gian theo học tại Trung tâm một cách hợp lý hơn.

  • Kiến nghị của ba Hiệp hội về Cơ cấu hệ thống giáo dục và cơ chế phân luồng

    Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người vừa có bản kiến nghị gửi Phó Thủ tướng.

  • CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRẢ GÓP iCare BENEFITS

    Là một trong những mục tiêu mở ra những cơ hội để người lao động có thể dễ dàng tiếp cận với phương thức sống iện nghi, khỏe mạnh, tri thức và bền vững. iCare Benefits đang xóa dần các trở ngại và giải quyết triệt để những vấn đề đang tồn đọng ở các thị trường mới nổi liên quan đến khả năng chi trả đối với các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu.

asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda