Một ngày nào đó, có người sẽ bước vào cuộc đời bạn và cho bạn nhận ra tại sao tình yêu không thể đến với bất kì ai khác.

TOEFL Incorrect word Test 3

TOEFL Incorrect word Test 3 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu luyện thi TOEFL phần đọc hữu ích dành cho các bạn đặc biệt muốn nâng cao kỹ năng Tiếng Anh phần tìm lỗi sai trong câu.

asdas
asdas
asdas
sadadsasd
dasda